۱۲ کاری که باید برای ایجاد انگیزه انجام کار انجام دهید!

اگر شما دارید این مقاله را می خوانید، احتمال دارد که قبلا با توصیه های زیادی درباره ایجاد انگیزه بمباران شده اید. وقتی که احساس می کنید انگیزه انجام کاری را ندارید، آخرین چیزی که می خواهید، توصیه های پیچیده ای است که باعث سردرگمی شما می شوند. از این رو در این مقاله ۱۲....