۱۴ تفاوت میان افراد معمولی و افراد موفق

۱۴ تفاوت میان افراد معمولی و افراد موفق اینکه شما یک فرد معمولی باشید چیز بدی نیست – اکثریت افراد جهان، افرادی معمولی هستند. از هفت میلیارد جمعیت جهان، فقط تعداد محدودی از افراد میلیاردر هستند. چه عواملی این افراد را از دیگران متمایز می‌کنند؟ ممکن است میلیاردر نباشید، اما می‌توانید بسیاری از جنبه‌های یک....