۱۴ نکته در کسب‌وکار که هر کارآفرینی باید بداند

۱۴ نکته در کسب‌وکار که هر کارآفرینی باید بداند بزرگترین مشکلی که پایه‌گذاران و صاحبان مشاغل کوچک با آن درگیر هستند این است که در زمینه کاری خود حرفه‌ای هستند ولی در چگونگی پیشبرد کسب‌وکار تازه کارند. این چیزی است که دیر یا زود باعث شکست آنان می‌شود. اجازه ندهید چنین اتفاقی برای شما بیفتد.....