۱۵ تاکتیک موثر برای برخورد با همکار حسود

دنیای کار کردن بسیار دشوار است و برای پیشرفت کردن باید در برابر سختی‌های آن ایستادگی کرد. گاهی اوقات این به معنای مقابله با همکار حسود است. خوشبختانه روش‌هایی برای مواجهه با این موضوع و تحت تاثیر قرار دادن مدیر بدون بی‌احترامی وجود دارد. درک علت رفتار منفی همکار دشوار است. گاهی اوفات رفتار منفی....