۱۵ روش برای بهبود بخشیدن به زبان بدن

۱۵ روش برای بهبود بخشیدن به زبان بدن توصیه‌ی معین و صریحی در مورد چگونگی استفاده از زبان بدن وجود ندارد. کاری که انجام می‌دهید می‌تواند با توجه به چهارچوب رفتاری شما و شخصی که با او صحبت می‌کنید، به شکل‌های متفاوتی تفسیر شود. زمانی که شما در حال صحبت کردن با کارفرمای خود هستید،....