۱۵ روند (ترند) مهم شبکه های اجتماعی در سال ۲۰۲۲ و فراتر از آن

۱۵ روند (ترند) مهم شبکه های اجتماعی در سال ۲۰۲۲ و فراتر از آن اغلب مردم بخش قابل ملاحظه‌ای از زمان روزانه را صرف شبکه های اجتماعی می‌کنند. بنابراین رسانه اجتماعی به بخش تفکیک ناپذیر زندگی مردم تبدیل شده است. برخی از مردم، آنقدر به رسانه معتاد شده‌اند که بعد از بیدار شدن از خواب،....