۱۵ نشانه‌ای که ثابت می‌کنند شما فردی «درونگرا» هستید

۱۵ نشانه‌ای که ثابت می‌کنند شما فردی «درونگرا» هستید بسیاری از مردم، درونگرایی را همان کم‌رویی و خجالتی بودن می‌دانند، که تصوری کاملاً اشتباه است. افراد درونگرا از تنها بودن و یا حضور در گروه‌های کوچک انرژی بیشتری دریافت می‌کنند؛ درست همان‌طوری که حضور در گروه‌های بزرگ برای افراد برونگرا انرژی‌بخش است. به‌خاطر این تصور....