۱۶ اشتباه بزرگ در رزومه‌نویسی و روش اجتناب از آن‌ها

مقالات و محتواهای بسیار زیادی در محیط اینترنت وجود دارد که ادعا می‌کنند مشکلات رزومه کاری/تحصیلی شما را حل می‌کنند. ولی واقعیت این است که هیچ راه حل سریع و تضمینی برای رزومه‌ای که نیاز دارید وجود ندارد. بنابراین، از افرادی که چنین ادعایی دارند دوری کنید. نتایج یک تحقیق حاکی از آن است که....