۱۸۰ نقل قول روشنگر از بودا

۱۸۰ نقل قول روشنگر از بودا در قرن ششم قبل از میلاد، حدود ۲۶۰۰ سال پیش، شاهزاده ای به نام سیذارتا گوتاما متولد شد. هنگامی که شاهزاده جوان بزرگ شد، متوجه شد که زندگی به عنوان یک شاهزاده نمی تواند از او در برابر رنج محافظت کند. به همین ترتیب، او شروع به درک این موضوع....