۲۱ راه کوچک، برای ساده تر کردن زندگی

۲۱ راه کوچک، برای ساده تر کردن زندگی “سادگی غایت پیچیدگی است.” لئوناردو داوینچی “جنبه‌هایی از چیزهایی که برای ما مهم‌تر هستند، به دلیل سادگی و آشنایی، پنهانند.” لودویگ ویتگنشتاین من عاشق ساده کردن زندگیم هستم. این باعث می شود که من مؤثرتر باشم و زندگی کمتر استرس داشته باشم. این مرا آرام تر و شادتر می کند. اما....