۲۸ مورد از مزایای شکرگزاری که باید آن ها را بدانید

اکثریت مردم دوست دارند قبل از آغاز هر تمرین و برنامه ای از مزایای آن آگاه شوند. البته این خواسته ای منطقی است. هیچ کس بدون دانستن مزایای غذای سالم ولی خسته کننده و شاید به دور از علاقه اش، شروع به خوردن آن نمی کند! به منظور آگاهی از نحوه به دست آوردن مزایای شکرگزاری،....