۳ استارتاپ خلاق (و درس‌هایی که باید از آن‌ها یاد بگیریم)

۳ استارتاپ خلاق (و درس‌هایی که باید از آن‌ها یاد بگیریم) استارتاپ‌های فراوانی وجود دارند، اما تعداد کمی از آنان به موفقیت می‌رسند. طبیعتاً، استارتاپ‌ها وقتی که شروع به کار می‌کنند کوچک هستند اما می‌توانند به سرعت پیشرفت کنند. برخی از آنها با سرعت بیشتری از سایرین رشد می‌کنند، و همان‌هایی هستند که باید از....