۳ درس بزرگ که به‌عنوان یک تاجر ناموفق گرفتم!

از زمانی که در سال ۲۰۱۰ کار خود را شروع کردم، در ۱۵ پروژه کاری ناموفق شرکت داشتم؛ بنابراین، می‌توانید بگویید که مسیر شغلی و تجارت من عمدتا با شکست همراه بوده است. ولی بدون این شکست‌ها و درس‌هایی که از آن‌ها گرفتم، هرگز موفق نمی‌شدم یکی از موفق‌ترین استارت‌آپ‌ها در زمینه حمل و نقل....