۳ رازی که باعث موفقیت من شد

کارآفرین ماندن در طول زندگی، یکی از متداول ترین سؤالاتی که برادرم و من از خودم پرسیدیم، این است که فکر می کنیم راز موفقیت کارآفرینی چیست. یکی از موارد زیبایی که در مورد کارآفرین بودن وجود دارد این است که این سبک زندگی به اندازه افرادش بی نظیر است. با این حال، من میتونم....