۳ روش ساده برای افزایش اعتماد بین اعضای تیم

برای ایجاد یک فرهنگ و محیط مبتنی بر اعتماد، تمام افراد در شرکت باید تعهد خود را نشان ‌دهند. این ممکن است حتی برای بهترین شرکت‌ها هم اتفاق بیفتد که مدیران شرکت تا پیش از مصاحبه‌ی خروج یک کارمند ارزشمند، دلایل او برای ترک شرکت را درک نمی‌کنند. این مدیرها شاید اصلاً‌ فکر نمی‌کردند که....