۳ روش ساده برای جلب اعتماد با زبان بدن

احتمالاً شنیده باشید که می‌گویند افراد را به ظاهرشان قضاوت نکنید. ولی مسئله این است که خیلی اوقات افراد توسط ظاهرشان قضاوت می‌شوند و این نه‌تنها امری طبیعی است، بلکه در بسیاری از مواقع هم ممکن است نتیجه‌ی درستی به همراه داشته باشد. این موضوع ممکن است برای برخی مدیران سازمان‌ها تبدیل به یک بحران....