۳ روش ساده که به شما در تصمیم‌گیری‌های تجاری کمک می‌کند صاحبان کسب‌وکار و مدیران همیشه بر روی گرفتن تصمیمات درست در تجارت خود تکیه می‌کنند، آنها بر اساس گرایشات موجود در بازار و استفاده از روش‌های نوآورانه سعی می‌کنند که تجارت خود را به یک کسب‌وکار موفق تبدیل کنند. اما سروکار داشتن با فرآیند تصمیم‌گیری....