۳ عاملی که تعیین کننده میزان خلاقیت شما هستند

تاثیر تفکر خلاق در رسیدن به موفقیت در کسب و کار مهارت های تفکر خلاق برای موفقیت در کسب و کارها امری حیاتی و مهم است. یک مدیر معمولی بیش از ۵۰ درصد از زمان خود را صرف حل مسئله به تنهایی، یا به کمک دیگران می کند. توانایی مقابله با دشواری ها و حل....