۳ چیز که نشان می‌دهد همکارتان قابل اعتماد نیست

امروزه کمتر شغل و کاری پیدا می‌شود که برای موفقیت در آن به کمک چند نفر همکار احتیاج نداشته باشید. دریافت بازخوردهای مختلف،‌ همکاری و یا استفاده از تجربیات را می‌توان لازمه‌های موفقیت دانست. شما باید از نتایج کار دیگران و تخصص آن‌ها در پروژه خود استفاده کنید. در واقع، شهرت و پیشرفت شما در....