۴ اشتباه رایج که نمی گذارد ثروتمند شوید

عادات غلط بی پول ها که مانع ثروتمند شدنشان می شود دوستان عزیز سایت، هرکسی برای این که در زندگی پولدار شود، روش خاص خودش را دارد. برخی از افراد هم ممکن است به صورت شانسی پولدار شوند و ثروت خود را در قرعه کشی یک بانک به دست آورده باشند، یا هر روش دیگری!....