۴ تکنیک برای کار کردن سریعتر، بدون به خطر انداختن کیفیت

۴ تکنیک برای کار کردن سریعتر، بدون به خطر انداختن کیفیت یک مهارت مهم در دنیای تجارت امروز، سریع کار کردن است. مشکل این‌جاست که بالا بردن سرعت در انجام کار، کیفیت آن را به مخاطره می‌اندازد. پس چطور می‌توان با سرعت بیشتری کار کرد و هم‌چنان کیفیت را حفظ کرد؟ این ۴ تکنیک را....