۴ تکنیک تجسم و دیدگاه که می‌ توانند شما را به سمت موفقیت سوق دهند

من قویا به قدرت تجسم و دیدگاه اعتقاد دارم. باید قبل از اینکه بتوانیم به سمت هدفی حرکت کنیم، تصویر آن را در ذهنمان ببینیم. جیم کری یکی از نمونه های مورد علاقه من در این مورد است. این کمدین و بازیگر معروف زمانی جزو دسته “می خواهم رشد کنم”ها بود. به یاد دارم که....