۴ راز سخت کوشی از زبان برایان تریسی

چگونه به یک فرد سخت کوش و موفق تبدیل شویم زمانی که من یک نوجوان بودم، آرزویم این بود که تا سن ۳۰ سالگی به یک میلیونر تبدیل شوم. زمانی که ۳۰ ساله شدم، همچنان فردی ورشکسته بوده و دائم در حال تلاش و کوشش بودم. زمانی که به سن ۳۵ سالگی رسیدم، سمینارها و....