۴ روش کاملا ساده برای کنترل وقفه ها در محیط کاری

آیا می دانید چگونه وقفه های محیط کاری تان را کنترل کنید وقفه های غیرمنتظره و بدون هماهنگی یکی از مهم ترین عوامل تلف کننده وقت و عدم موفقیت در کسب و کارها و صنعت های مختلف می باشد. این وقفه ها می تواند به شکل دریافت ایمیل های متعدد، زنگ تلفن، زنگ پیامک یا....