۴ قابلیت رایگان مفید لینکدین برای کارفرمایان

احتمالا با لینکدین آشنا باشید. رسانه‌ای که به شبکه‌‌ی اجتماعی کسب‌وکار حرفه‌ای معروف شده است. خیلی‌ها از لینکدین برای جذب نیرو و استخدام استفاده می‌کنند. اما صادقانه بگوییم، سازوکار و عملکرد لینکدین شاید کمی آشفته به‌نظر برسد. بخشی از امکانات لینکدین رایگان نیستند. اما با این حال، راه‌های مختلفی برای بهره بردن از امکانات رایگان....