۴ مسیر طلایی برای خلق بازارهای جدید در کسب و کار

چگونه برای کسب و کار خود بازارهای جدید خلق کنیم یک استراتژی خطرناک وجود دارد که شاید پاداش های بزرگی به همراه داشته باشد، و آن خلق یک بازار جدید است. بهترین روش برای خلق بازار جدید، پیدا کردن مشکل است. بعضی از مشکلات هیچ راه حلی ندارند. راه حل شما همان بازار جدید است....