۵ دلیل اصلی شکست طرح کسب‌وکار و چگونگی غلبه بر آن

۵ دلیل اصلی شکست طرح کسب‌وکار و چگونگی غلبه بر آن بیشتر افراد برای استارتاپ خود یک طرح کسب‌وکار (business plan) دارند، زیرا این برنامه به عنوان یک طرح کلی و نقشه‌ی راه برای شرکت محسوب می‌شود. این طرح چه در اختیار مدیریت قرار بگیرد تا از آن برای کمک به راهبردهای شرکت استفاده شود....