۵ راهکار در یادداشت برداری که به حافظه کمک می‌کند

۵ راهکار در یادداشت برداری که به حافظه کمک می‌کند حافظه چیز جالبی است. حتی اگر به دقت به مکالمه‌ای گوش دهید تنها ۷۰ درصد آن را به یاد خواهید آورد. اگر به چندوظیفگی مشغول باشید یا رویاپردازی کنید، این عدد کاهش می‌یابد. افراد موفق برای جبران این کاستی ذهن انسان، یادداشت‌برداری می‌کنند. در ادامه....