چگونه برای رشد کسب و کارمان جلسه کاری موفق و موثر برگزار کنیم ۲۵ تا ۵۰ درصد زمان مدیر، در انواع جلساتی سپری می شود که ممکن است جلسات دو نفره، جلسات کوتاه در راهرو یا هنگام ورود و خروج به دفتر یا جلسات رسمی تر و نشسته ای در اتاق مدیر یا اتاق کنفرانس....