۵ روش برای برگرداندن انگیزه از طریق سفرهای کوتاه

۵ روش برای برگرداندن انگیزه از طریق سفرهای کوتاه گاهی ممکن است متوجه افت‎مان نشویم، اما نشانه‌ها بیان‌کننده همه چیز هستند، بهره‌وری‌مان کم می‌شود، دچار سردرگمی می‌شویم و تمرکز داشتن در کار برایمان سخت می‌شود. ممکن است راه حل شما، نظم شخصی و تلاش بیشتر باشد، اما برعکس آن صحیح است. اغلب آنچه ما نیاز....