۵ سایت کسب درآمد فریلنسری

فریلنس گونه‌ای از قرارداد کاری است که در آن فرد پروژه‌ای را از کارفرما به ازای دریافت دستمزدی مشخص دریافت می‌کند و اما اگه بخوایم تعریف ساده‌ای از فریلسنر داشته باشیم باید بگیم که فریلنسر در واقع شخصی است که بدون تعهد به شرکت و یا شخص خاصی، فعالیت تخصصی و حرفه‌ای خود را برای....