۵ عادت بد که باید از زندگی حذف شوند

چه دوست داشته باشید و چه نه ، عادت های بد برای شما – از نظر روحی ، جسمی ، عاطفی و حتی اجتماعی مضر هستند . در حالی که ترک برخی از عادتهای بد سخت تر از سایرین است ، این حقیقت که شما باید از شر آنها خلاص شوید را تغییر نمی دهد.....