۵ قانون حقوقی ضروری در کسب و کار اینترنتی

زندان در انتظار شماست، اگر مهم‌ترین قوانین حقوقی کسب و کارهای اینترنتی کشور را ندانید! قصد ندارم شما را از مجازات های قانونی و کیفری جرایم رایانه‌ای بترسانم، اما ترجیح میدهم حداقل ۵ قانونی حقوقی کسب و کار اینترنتی را بدانید. ندانستن این ۵ مورد، عواقب سنگین قانونی دارد و در حداقل ممکن اگر هم....