۵ مرد الهام‌بخش که ثابت می ‌کنند موفقیت یک‌شبه حرفی بی‌معنی است

۵ مرد الهام‌بخش که ثابت می ‌کنند موفقیت یک‌شبه حرفی بی‌معنی است یک مشتری کوچینگ اخیراً به من گفت: «ما خوش‌شانس هستیم که می‌توانیم کاری را که دوست داریم برای امرارمعاش انجام دهیم.» خوش‌شانس؟ شانس یعنی خرید بلیط پاوربال و بردن جایزه بزرگ از بین ۲۹۲۲۰۱۳۳۸ نفر. شانس هیچ ربطی به کارآفرین بودن ندارد. همه‌چیز....