۵ نوع مختلف از موفقیت

نظام سرمایه‌داری به ما یاد داده‌است که به شیوه‌ی خیلی خاصی درباره‌ی موفقیت فکر کنیم : نوعی در جعبه‌ای (از قبل تعیین شده) که باعث می‌شود حس کنیم به‌جای آنکه بر‌خواسته از انگیزه‌ها و خواسته‌های خودمان در زندگی باشد، آماده‌شده و بسته‌بندی شده و مستقیماً به در خانه‌مان فرستاده شده‌ است، که امری شکست‌خورده است.....