۵ نکته برای درمان استرس | چگونه استرس را کاهش دهیم

درمان استرس در عصر مدرن به دلیل مشغله فکری بیش از حدی که افراد دارند به عنوان یکی از مهمترین مسائل روز تلقی می شود. کیفیتی که زندگی های امروزی پیدا نموده است از یک سو توانسته رفاه نسبی را برای انسان بوجود بیاورد و این درحالیست که با به ارمغان آوردن درگیری های فکری....