۶ تکنیک استفاده از حمله برای موفقیت در کسب و کار

با تکنیک های استفاده از حمله آشنا شوید برای استفاده از استراتژی حمله در کسب و کار باید دائما محصولات و خدمات جدیدتر، سریع تر، بهتر، ارزانتر و با کاربردی راحت تر به بازار عرضه کنید. فناوری های جدید و روش های بازاریابی و فروش جدیدی را به کار بگیرید. استراتژی های قیمت گذاری و....