۶ دلیل برای اینکه از اثبات خود به دیگران دست بردارید

۶ دلیل برای اینکه از اثبات خود به دیگران دست بردارید گاهی اوقات ما سعی می‌کنیم به دنیا نشان بدهیم که بی‌عیب و نقص هستیم؛ به این امید که دیگران ما را بپذیرند و دوست داشته باشند. اما در توان ما نیست که همه را راضی نگه داریم؛ پس بهتر است از همان ابتدا به....