۶ نشانه اینکه باید با دوستانمان قطع رابطه کنیم

همانطور که هر از گاهی قفسه‌ ها را مرتب می‌ کنیم باید روابط دوستانه‌ ی خود را نیز مرتب و تمیز کنیم. هر از گاهی درباره‌ ی دوستی های خود بی اندیشیم و مطمئن شویم که از ادامه‌ ی آن رابطه احساس خوبی داریم. تقریباً ساعت ۲:۳۰ دقیقه‌ ی صبح، اتاق کنفرانسِ محوطه‌ ی دانشگاه....