۶ نشانه که نشان می‌دهد فرد یک نارنجک اجتماعی است

۶ نشانه که نشان می‌دهد فرد یک نارنجک اجتماعی است همه ما با این افراد آشنایی داریم. افرادی که به جای روبه‌رو شدن با آنها تلاش می‌کنید تا از آنان دوری می‌کنید، به جای تماس گرفتن پیام می‌دهید و زمان کمتری را با آنان سپری می‌کنید. افرادی هستند که ما تمایل به معاشرت با آنان داریم....