۶ نکته برای مدیریت ساد‌ه‌ی زمان

۶ نکته برای مدیریت ساد‌ه‌ی زمان استفاده از تاکتیک‌های ساده برای دستیابی به بهره‌وری، کارهای بیشتری را برای شما به انجام می‌رساند. این جدیدترین ابزار و تکنولوژی‌های پرزرق و برق نیستند که به افزایش بهره‌وری شما می‌انجامند. بلکه به اثبات رساندن خود و استفاده از راه‌حل های ساده است که می‌تواند بیشترین تاثیرگذاری را داشته....