۶ گام ضروری که برای یافتن اولین شغلتان باید بردارید

طبق آمار منتشر شده، تقاضا برای برنامه‌نویس‌ها در طی ۷ سال آینده تا حدود ۱۹ درصد افزایش پیدا می‌کند. یعنی تقاضا در این حیطه بیش از ۲ برابر سایر صنایع می‌شود. اما داده‌های جدید نشان می‌دهد که مهارت‌های فنی و کامپیوتری، تنها راهِ رو به جلو نیستند. طبق تحقیقاتی که لینکدین در سال ۲۰۱۸ بر....