۷دلیل برای اجتناب از چند‌وظیفگی

۷دلیل برای اجتناب از چند‌وظیفگی اکثر افراد غالباً به کسانی که توانایی انجام چند کار به طور همزمان را دارند، حسادت می‌کنند، اما آیا این حسادت بجاست؟ در حقیقت، چندوظیفگی بیش از آنکه نشان‌دهنده بهره‌وری باشد، به معنای فرار کردن از وظایف است. شاید زمان آن رسیده است که درباره‌ شیوه‌ی انجام وظایف خود تجدید....