۷ ترفند برای تندخوانی

۷ ترفند برای تندخوانی افراد زیادی هستند که علاقه‌ای به کتاب خواندن ندارند. گروهی از آنها سیستم آموزشی را برای این موضوع مقصر می‌دانند. به نظر این عده، وقتی معلم خواندن کتاب‌هایی را به شما تحمیل می‌کند که کمترین علاقه‌ای به آنها ندارید، نمی‌توانید از خواندن لذت ببرید. در‌نتیجه خواندن به جای کاری لذت‌بخش، تبدیل....