۷ راه برای ایجاد محیط کاری مثبت

داشتن محیط کاری مثبت اهمیت زیادی برای فرهنگ سازمانی و تجربه کارکنان دارد. محیط کاری روی همه چیز، از سطح استرس گرفته، تا بهره‌وری، رفاه، سلامت و عملکرد کارکنان تأثیر دارد. ولی باید در نظر داشته باشید که ساخت یک محیط کاری مستلزم اقدامات خیلی بیشتری از صرف رنگ‌آمیزی دیوارها و چینش اتاق‌ها است. در....