۷ روش مبارزه با سختی های زندگی

یادگیری روش های مبارزه با سختی ها به شما کمک می کنند تا ذهنیت خود را در مورد غلبه بر چالش های زندگی تغییر دهید. ۱- به خود یادآوری کنید که شما تنها نیستید فرو رفتن در غار تنهایی و این که احساس کنید همه ی درهای دنیا به روی شما بسته شده است کار....