۷ سوال در مصاحبه‌‌های شغلی که می‌توانند هوش هیجانی افراد را تعیین کنند

۷ سوال در مصاحبه‌‌های شغلی که می‌توانند هوش هیجانی افراد را تعیین کنند تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی را برای انجام کار استخدام کنید، نقش بزرگی در شکل دادن به فرهنگ شرکت شما ایفا کرده و موفقیت تجاری آینده‌ی شما را تضمین می‌کند. انتخاب سوالات حاوی اطلاعات مفید در طول مصاحبه، می‌تواند به....