۷ عادت برترین سخنرانان

۷ عادت برترین سخنرانان همه‌ی ما سخنرانانی را دیده‌ایم که حضار را میخکوب کلام خود می‌کنند، چه یک سخنرانی کلیدی برای هزاران نفر باشد یا جلسه‌ای برای چند نفر- و همچنین سخنرانانی وجود دارند که باعث می‌شوند مخاطبین برای پایان سخنرانی و ترک محل لحظه‌شماری کنند. برخی از این افراد کاریزماتیک و ترغیب‌کننده هستند، حال....