۷ مرحله کلیدی برای تعیین اهداف

اهمیت تعیین خواسته در موفقیت افراد تعیین خواسته نقطه شروع رشد و پیشرفت فردی و رسیدن به موفقیت در زندگی است. تقریبا هر چیزی در زندگی قابل دستیابی است، اما نخست باید آن ها را مشخص کنید. روزی از یک میلیاردر نفتی به نام اچ. ال. هانت که موسس بیش از دویست شرکت بزرگ و....