۷ مزیت تنوع جنسیتی در محل کار

تنوع جنسیتی در محل کار اهمیت زیادی دارد. استخدام نسبت مناسبی از خانم‌ها و آقایان در محل کار تأثیرات مثبت زیادی در کل سازمان خواهد داشت. در این مقاله به برخی از این مزایا و اثرات خواهیم پرداخت. تنوع جنسیتی در محل کار شاید تصور کنید که حضور زن‌ها در محل کار امری طبیعی است....